PEMILIHAN DIMAS DIAJENG KOTA JOGJA 2019

Segera persiapkan diri kamu dan bersiaplah untuk menjadi bagian dari Paguyuban Dimas Diajeng Jogja dalam PEMILIHAN DIMAS DIAJENG KOTA JOGJA 2019!

Simak terus informasi terbaru Pemilihan Dimas Diajeng Kota Jogja 2019 melalui :

website : www.dimasdiajeng.or.id
Facebook :
Paguyuban Dimas Diajeng Jogja
Twitter :
@Pdimjengjogja
Instagram :
Pdimjengjogja